MODIANA Slovenija

MAXI Ljubljana, Trg Republike 1, 1000 Ljubljana
Modiana Portorož, Obala 14B, 6320 Portorož

MODIANA Hrvatska

Modiana Rijeka, Osječka 71, 51 000 Rijeka
Modiana Pula, Šijanska cesta 1, 52100 Pula
Modiana Zadar, Bleiburških žrtava 17, 23000 Zadar
Modiana Zagreb, Radnička cesta 49, 10000 Zagreb

Ostala prodajna mjesta

GEO, Tower centar Rijeka, Ul. Janka Polića Kamova 81a, 51000 Rijeka
RR Moda, Lokunje 3, 53291 Novalja
Dea Sport Shop, D. Alighieri 3, 52470 Umag